GỢI Ý CÁC LOẠI THỦY SẢN CÓ THỂ SINH TRƯỞNG TỐT TRONG HỆ AQUAPONICS

TÊN THỦY SẢN

HÌNH ẢNH

TÊN THỦY SẢN

HÌNH ẢNH

Cá Rô Phi

(Hướng Dẫn Nuôi)

Cá Dìa

Cá Diêu Hồng

(Hướng Dẫn Nuôi)