[VIDEO] CÁ ĐƯỢC NUÔI BỞI HỆ THÔNG AQUAPONICS

11/04/2020 | 374 |
0 Đánh giá

[VIDEO] Cá được nuôi bởi hệ thống Aquaponics được Công Ty Khang Mẫn lắp đặt

[VIDEO] feedback của Anh Nhân Quận 7 về Hồ Cá được nuôi bởi hệ thống Aquaponics được lắp đặt bởi CTY Khang Mẫn - Cá sống khỏe và phát triển lớn.


Tin tức liên quan

Bình luận
HOTLINE: 0902.717.739