CÁC LOẠI ĐẬU PHÙ HỢP TRỒNG TẠI NHÀ VỚI HỆ AQUAPONICS

LOẠI ĐẬU

HÌNH ẢNH

LOẠI ĐẬU

HÌNH ẢNH

Đậu Đũa Lùn

(Cách Trồng)

Đậu Gà

Đậu Xanh

(Cách Trồng)